Składy wydziałowych komisji programowych

Wydziałowe Komisje Programowe

Skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: BudownictwoUchwała nr 35/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz Uchwała nr 50/2016/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

 1. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT, przewodnicząca komisji
 2. dr inż. Wiesław Paczkowski ZTK
 3. dr inż. Małgorzata Abramowicz ZTK
 4. dr inż. Agata Maryniak ZTK
 5. dr inż. Rafał Nowak KBO
 6. dr inż. Piotr Freidenberg KKŻiTB
 7. mgr inż. Robert Mańko KBW
 8. dr inż. Karolina Kurtz-Orecka KFBiMB
 9. mgr inż. Dominik Kacprzak KDiM
 10. dr inż. Grzegorz Szmechel KG
 11. dr inż. Krystyna Araszkiewicz ZDEOiZwB

 

Skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: Inżynieria środowiskaUchwała nr 36/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz uchwała nr 73/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

 1. dr hab. inż. Anna Głowacka (Iżewska), prof. ZUT, KIS przewodnicząca komisji
 2. dr inż. Ewa Figiel KOWiC
 3. dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT, KIS
 4. dr inż. Tomasz Kozłowski KG
 5. dr. inż. Robert Mańko KBW
 6. dr inż. Agata Wygocka-Stolarska KFBiMB
 7. inż. Ryszard Wójcik przedstawiciel interesariuszy zew.
 8. mgr inż. Adrian Guranowski przedstawiciel interesariuszy zew.
 9. Oskar Czernik przedstawiciel studentów

 

Skład Wydziałowej Komisji Programowej na kierunku: Architektura i urbanistyka oraz Projektowanie Wnętrz i Otoczenia – Uchwała nr 37/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r.

 1. dr hab. inż. arch. Piotr Arlet prodziekan ds. nauczania, przewodniczący komisji
 2. dr inż. Karolina Kurtz-Orecka reprezentant poz. jedn. WBiA
 3. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT, KMiPTEA
 4. dr inż. arch. Leszek Świątek KPA
 5. dr inż. arch. Izabela Kozłowska KHiTA
 6. dr inż. arch. Krzysztof Bizio KAWTiMP
 7. mgr inż. Alicja Świtalska ZGWiP
 8. dr hab. Zbigniew Blekiewicz KSW
 9. dr Bogusława Koszałka KW
 10. dr inż. arch. Elżbieta Czekiel – Świtalska KUiPP
 11. dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska KAWTiMP

 

Skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: Wzornictwo – Uchwała nr 38/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r.

 1. dr hab. Renata Jackowiak, przewodnicząca komisji
 2. dr hab. inż. arch. Piotr Arlet - prodziekan ds. nauczania
 3. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT
 4. dr inż. Marcin Królikowski - WIMiM
 5. dr Artur Świtalski
 6. mgr Kamila Nowak
 7. dr Joanna Szczepanik
 8. dr Bogusława Koszałka

 

Skład Wydziałowej Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich – Uchwała nr 39/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz Uchwała  nr 152/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018

 

 1. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT, przewodniczący komisji
 2. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
 3. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 4. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 5. prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
 6. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT
 7. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 8. dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT - Prodziekan ds. nauki i organizacji