Zadania wydziałowych komisji programowych

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 

 1. opracowywanie planów studiów i wprowadzania do nich korekt,
 2. aktualizowanie programów kształcenia i opracowywanie zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia,
 3. opracowywanie procedur dyplomowania,
 4. aktualizowanie propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
 5. opiniowanie:

  • projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów,
  • oferty kursów w języku angielskim,
  • proponowanych przez jednostki tematów i zakresów prac dyplomowych,
  • zakresów prac dyplomowych,
  • propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
  • planów studiów indywidualnych,
  • opiniowanie innych spraw przedkładanych Radzie Wydziału, dotyczących planów studiów i programów kształcenia.