Konkursy trwające

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko AYSTENTA w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Budownictwa Ogólnego

Treść rozstrzygnięcia konkursu

konkurs na stanowisko AYSTENTA w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Budownictwa Ogólnego

Treść ogłoszenia - link


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekologicznych Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Treść rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno- Ekologicznych Architektury

REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO  W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno- Ekologicznych Architektury

Konkurs


Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Budownictwie

Rozstrzygnięcie konkursu - załącznik


Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej

Rozstrzygnięcie konkursu - załącznik


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury

Wyniki konkursu w załączniku - LINK


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza KONKURS na: