Konkursy trwające

Wyniki konkursu na stanowisko Asystenta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Budownictwie

Rozstrzygnięcie konkursu - załącznik


Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej

Rozstrzygnięcie konkursu - załącznik


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza konkurs na stanowisko


Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury

Wyniki konkursu w załączniku - LINK


DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ogłasza KONKURS na: