Inżynieria Lądowa i Transport

Opinia nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr. hab. inż. Włodzimierza Rosochackiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii


Opinia nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr. inż. Piotra Trojanowskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii


Opinia nr 3/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść opinii


Opinia nr 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o wyznaczenie dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Pułtorak- treść opinii


Opinia nr 5/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Anny Głowackiej, prof. ZUT na członka reprezentującego Radę Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w Radzie Szkoły Doktorskiej- treść opinii