Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Opinia nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 17 stycznia 2020 r.   w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Telesińskiego na członka reprezentującego Radę Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Radzie Szkoły Doktorskiej - treść opinii


Opinia nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 17 stycznia 2020 r.   w sprawie zaopiniowania wniosku o wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Hawrot-Paw, prof. ZUT na promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Sąsiadek - treść opinii