Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - Kadencja 2016/2020

 


  WŁADZE  WYDZIAŁU:

   

 1. dziekan - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
 2. prodziekan – dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
 3. prodziekan - dr hab inż. arch. Piotr Arlet 
 4. prodziekan - dr inż. Teresa Rucińska
 5. prodziekan - dr inż. Andrzej Pozlewicz

    

 6.  

  PROFESOROWIE  TYTULARNI:

   

 7. prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki
 8. prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
 9. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
 10. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
 11. prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
 12. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 13. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 14. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 15. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
 16. prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
 17. prof. dr hab. Henryk Regimowicz
 18.  

  SAMODZIELNI  PRACOWNICY  NAUKI:

   

 19. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT
 20. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT
 21. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT
 22. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT
 23. dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, prof. ZUT
 24. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT
 25. dr hab.inż.arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT
 26. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
 27. dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
 28. dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT
 29. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
 30.  dr hab. Ryszard Ewertowski
 31. dr hab. Renata Jackowiak
 32. dr hab. Zbigniew Blekiewicz
 33. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT
 34. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
 35. dr hab. Bogusława Koszałka

   

  POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 
 36. dr inż. Tomasz Wróblewski
 37. dr inż. Adrian Silicki
 38. dr inż. Roman Bednarek 
 39. dr inż. Jolanta Borucka-Lipska
 40. dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
 41.  

  PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:
 42. mgr Krystyna Gągało
 43. mgr Agnieszka Hreczuch
 44.  

  PRZEDSTAWICIELE  DOKTORANTÓW:
 45. mgr inż. arch. Eliza Goczyńska
 46. mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
 47. mgr inż. Szymon Skibicki
 48. mgr inż. Norbert Olczyk

 49. PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW: 

   

 50. Julia Błaż
 51. Weronika Gajdecka
 52. Dawid Kardas
 53. Malwina Szumińska
 54. Małgorzata Wanat
 55. Kinga Wiśniewska