Struktura Wydziału

Schemat organizacyjny WBiA

Katedra Projektowania Architektonicznego
 • Zakład Architektury Użyteczności Publicznej
 • Zakład Projektowania Zintegrowanego
Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury

 

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 

Katedra Sztuk Wizualnych

 

Katedra Wzornictwa

 

Katedra Historii i Teorii Architektury
 • Zakład Teorii Architektury i Projektowania Wnętrz
 • Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

 

Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
 • Pracownia Komputerowa

 

Zakład Geometrii Wykreślnej i Perspektywy

 

Katedra Budownictwa Ogólnego

 

Katedra Budownictwa Wodnego
 • Zakład Budownictwa Wodnego, Hydrauliki i Hydrologii
 • Zakład Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych
 • Laboratorium Wodne


Katedra Dróg i Mostów
 • Laboratorium Drogowe


Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

 

Katedra Geotechniki
 • Zakład Mechaniki Gruntów i Fundamentowania
 • Zakład Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii
 • Pracownia Laboratoryjna


 Katedra Inżynierii Sanitarnej
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów


Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
 • Laboratorium Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
 • Zakład Konstrukcji Żelbetowych
 • Zakład Technologii Betonu


Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

  

Zakład Teorii Konstrukcji

   

  Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie

   

  Wydziałowa Pracownia Informatyczna
  Laboratorium Wydziałowe