Skład WKW

Nowy skład Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020

 

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury nr 62 z dnia 20 grudnia 2017r.

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT       Przewodnicząca

Dr inż. arch. Klara Czyńska                           Z-ca przewodniczącej

Dr inż. Jarosław Błyszko                               Członek

Mgr inż. Piotr Brzozowski                             Członek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr Agata Misztal                                                Sekretarz

Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. arch. Eliza Goczyńska                               Członek

Przedstawiciel studentów

Martyna Cieślik                                                      Członek    

Skład komisji wyborczej od dnia 16 grudnia 2015 r. do dnia 9 maja 2016 r.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT       Przewodnicząca

Dr inż. Jolanta Borucka - Lipska                    Z-ca przewodniczącej

Dr inż. Roman Bednarek                               Członek

Dr inż. arch. Klara Czyńska                           Członek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Maciej Wechterowicz                                    Sekretarz

Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. Norbert Olczyk                               Członek

Przedstawiciel studentów

Martyna Cieślik                                            Członek