Niepełne listy kandydatów na zebranie uczelniane, na którym wybrani zastaną członkowie Senatu

Data: 9.05.2016


Niepełne listy kandydatów na zebranie uczelniane, na którym wybrani zastaną członkowie Senatu

 

W związku ze zgłoszeniem zbyt małej liczby kandydatów na delegatów na uczelniane zebranie wyborcze, na którym wybrani zostaną członkowie Senatu na kadencję 2016-2020, w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Wydziałowa Komisja Wyborcza WBiA informuje o przedłużonym terminie zgłaszania kandydatów.

 

Zgłoszenia i oświadczenia/zgody Kandydatów na delegatów na zebranie uczelniane zgłaszać można do 18.05.2016 do godz. 1500 u przewodniczącej WKW WBiA prof. nzw. dr hab. inż. A. Sołowczuk (pok. 179 budynek przy al. Piastów 50) lub u dr inż. arch. Klary Czyńskiej (pok. 319 w budynku przy ul. Żołnierskiej). Karty zgłoszeń kandydata i oświadczenia/zgody kandydata pobrać można ze strony internetowej WBiA lub u w/w osób.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca WKW WBiA prof. nzw. dr hab. inż. A. Sołowczuk