Odwołane wybory w dniu 11 i 13 maja br.

Data: 9.05.2016


Odwołane wybory w dniu 11 i 13 maja br.

 

WKW WBiA uprzejmie informuje, że czterech członków komisji wyborczej zgodziło się kandydować w wyborach na członka Rady WBiA. W związku z powyższym wygasło ich członkostwo w WKW WBiA z dniem zgłoszenia kandydatury.

Na najbliższej RW 18 maja 2016 r. zostanie zatwierdzony uzupełniony skład komisji wyborczej i wówczas WKW WBiA w nowym składzie przeprowadzi wybory do RW i delegatów na uczelniane zebranie wyborcze w grupie pozostałych nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

Uwzględniając powyższe odwołane są wybory w dniu 11 i 13 maja 2016 r., zmianie także ulegnie kalendarz wyborczy. O nowych terminach wyborów do RW i na zebranie uczelniane zostaną wysłane komunikaty do obu grup wyborczych zaraz po ukonstytuowaniu się nowej komisji.

Wybory senatora na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli samodzielnych ulegają jedynie przesunięciu godzinowemu, a mianowicie 18 maja 2016 r. w godzinach 12,15 - 13,00 odbędzie się RW, na której zatwierdzony zostanie nowy skład komisji. A wybory senatora odbędą się zaraz po RW tj. ok. godz. 13,00.

Za powstałe utrudnienia WKW WBiA serdecznie przeprasza.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca WKW WBiA prof. nzw. dr hab. inż. A. Sołowczuk